EM - La indiferència

Amb la gent que, per alguna estranya mania, se sent virulentament perseguida i arraconada per les seues idees i postures particulars, només hi ha una estratègia possible: fer-los veure que és justament la nostra indiferència el que ens fa més fàcil tolerar-los sense reserves. Això mateix, veure’s tolerats sense adhesió ni oposició, se’ls pot arribar a fer insuportable.