Falles 2.0 (2/2)

 [Continua del post d'ahir]

Hagués estat d’ajuda, per a escodrinyar què han publicat les falles gandianes a Internet, que la pàgina de la JLF tinguera una secció d’enllaços, però no és el cas: un primer símptoma. Així que ha calgut fer la ronda per barris: per exemple, si busquem a YouTube vídeos de les falles gandianes en general o d’alguna comissió concreta, els resultats són: una mostra del concurs de curtmetratges dels anys 2008 i 2009, que han estat penjats “en sèrie” i no pels seus realitzadors o per les falles participants, i després algunes gravacions soltes (d’escassa qualitat, en alguns casos) d’actuacions i assaigs, la cremà d’algun any recent, etc. A Flickr es poden trobar galeries fotos de monuments fallers, però no és fàcil separar els pocs corresponents a Gandia de l'allau d'imatges de falles de València. Si el que hom busca són textos, comentaris o discussions, pot estalviar-se furgar per la blogosfera, on només trobarà alguna temptativa incipient referida a Gandia, però un portal anomenat Fòrum Faller Independent té una secció dedicada a la comarca on una sèrie de pseudònims habituals (amb noms com Lucrècia de Borja o el Tio del Porrí) xafardegen de monuments, es discuteixen els premis els d’unes falles a les d’altres, etc. ben sovint amb la falta de mesura (i autocensura) pròpia d’aquesta classe de pàgines. La versió moderna i “identificada” d’aquests fòrums espontanis és Facebook, on hem trobat “grups” creats d’algunes falles gandianes, però en general l’adscripció als quals no sembla tenir cap funció comunicativa, sinó la d’una simple etiqueta de pertinença.

Aquesta relativa absència de material i temes fallers a la xarxa comarcal sorprèn, per dos motius. El primer, que altres col•lectius saforencs amb menys capital humà, amb menys coses que enregistrar, transmetre i compartir que moltes de les falles gandianes, han sabut trobar el seu lloc humil a Internet, en moltes ocasions per la via més senzilla: obrir un blog i a partir d’això compartir fotos, vídeos, textos, enllaços, etc. Estic segur que el motiu no serà que els fallers no acumulen (privadament, o per a consum “intern”) materials d’aquesta classe: la possibilitat d’obrir les portes i compartir-los obertament podria donar lloc, amb relativa facilitat, a aquest esperit d’emulació i competència que tant esperona els festers a fer les coses cada any millor. El segon motiu d’aquesta sorpresa és la comparació amb la tasca heroica, quasi bíblica, de comunicació que fan les falles de Gandia en matèria de llibrets: és inevitable preguntar-se quants textos magnífics de llibret que no poden tenir més que una circulació restringida “en paper” no podrien ser reproduïts a la xarxa en xicotetes dosis, repartides al llarg de l’any, i intercalats entre convocatòries de sopars, resultats del truc i presentacions de tota classe. Si voleu fer-vos una idea de l’absència de textos de llibret penjats al ciberespai, busqueu “poema faller” a Google: un poema d’aquest mateix llibret en l’edició de l’any passat no ha trobat massa competència per a situar-se en el segon lloc de la llista de resultats...

Aquest article començava amb la promesa de ser constructiu: complim-la. Bastaria amb què dues, tres, quatre falles de la ciutat s’animaren a obrir un simple blog, ferramenta gratuïta i potentíssima, i a omplir-lo regularment fent-se ressò del transcurs del seu any faller, per a què l’exemple s’estenguera entre les altres comissions. Un premi (“virtual” també, si cal, que hi ha crisi) a aquesta classe d’iniciatives acabaria d’esmolar els enginys més tecnològics i creatius de cada falla. L’única restricció que les falles trobarien a la xarxa podria ser que, durant uns pocs dies del mes de març ningú escriuria, ni llegiria, ni comentaria, ni penjaria fotos. Perquè Sant Josep és el temps de la traca, no de la xarxa; del carrer, i no de la pantalla...